Radomiaczek.pl Tu się konkrety zapodaje

Audyt

Testy i audyty bezpieczeństwa

Testy penetracyjne

Testy wewnętrzne

Audyty bezpieczeństwa technicznego

Testy zewnętrzne

Audyty zgodności

Eksploatacja zasobów

Pozostałe usługi bezpieczeństwa

Testy socjotechniczne

Posiadane certyfikaty

CISSP

CEH

CISA

CISM

ISO 27001

ISO 27017